قدمت را خودمان تخریب میکنیم

در پیرحاجات قدیم آسیاب ها بصورت سنگی کار میکردند ، 

در اکثر منازل دست داس وجود داشت ، گندم را با آن میکوباندند ، هسته ی خرما را با آن میکوباندند ، فرآوری آن آرد بود برای تهیه نان

با پیدایش علم دیگر این نوع آسیابها کاربرد چندانی نداشتند و از سنگی به آبی تغییر شکل پیدا کرده و کار میکردند.

از نوع دوار در چرخش ایامی خوش 

جایگاه ویژه ای داشتند که هنوز آثار آنها برجای و به یادگار مانده 

محل آسیاب ها پای پیر، که بانی آن مرحوم  حاج غلامرضا اسمائیلی میباشند.

سر آب بخش، که بانی آن مرحوم کربلایی محمد غلامی میباشند.

و دیگری ورودی حوضه زراعی (پای خانه ی محمود آقا) که بانی آن حاج سیف الله خان و 

فرزندانشان حاج رضاقلی و حاج محمد میباشند.

بالطبع با ورود علم جدید به حوضه ی روستایی نوع آسیاب ها از آبی به مکانیکی تغییر وضعیت یافت.

آسیابها دیگر گرداگرد آب نمیچرخیدند

گرداگرد قطعه ای آهنین ، با قدرتی غیر طبیعی

شکل و زیبایی آسیاب آبی قدیم را گرفته و آلودگی صوتی و آب و هوایی را ترجیح داده اند.

باز هم در سه مکان دیگر این بنای مکانیکی را ساختند

باغ مسعود، که بانی آن مرحوم حسن قربانی میباشند

ورودی روستا که بانی آن آقای شعبانعلی رضابنت میباشند

و دیگری زین آباد میباشند.

به مرور زمان و  بوجود آمدن علم الکترونیک 

حال دیگر نه آنها میچرخند و نه خبری از آسیاب آبی است.

قدمت را خودمان تخریب میکنیم

بیایید قدمت را خودمان بسازیم

دست در دست و پشت در پشت

پیرحاجات را آباد کنیم.