معرفی بقعه متبرکه آقا شیخ احمدبن اسحاق (ره)

راجع به شخصیت خفته در زیر گنبد مدور و منور پیرحاجات (مرادی که حاجت روا می کند) اجماع و نظر واحدی وجود ندارد ، اما قدر مسلم این است که ایشان مسلمانی والا مقام

و از پیروان مخلص ائمه اطهار بوده که لیاقت و قابلیت ساختن بارگاهی عظیم توسط  دوستداران و مریدان خویش در حدود ۸۰۰ سال پیش را داشته است .

مردم طبس بقعه پیرحاجات را به نام شیخ احمد ابن اسحاق وکیل امام حسن عسکری زیارت کرده و نذر ونیازهای نقدی خودرا درون ضریح آن والا مقام می ریزند و نذورات غیر

نقدی خویش را به صورت قربانی و پختن حلیم بین زوار دیگر واهالی روستای پیرحاجات تقسیم می کنند .

اغلب کسا نی که به زیارت پیرحاجات میروند اعتقاد قلبی و عمیقی به این پیر بر حق دارند و معتقدند که حاجتهای آنها را روا کرده و مرادشان را می دهد.

در منابع تاریخ گفته شده است که نام پیرحاجات قبل از وفات شیخ احمدابن اسحاق “ایراوه” بوده است که مریدان ودوست داران شیخ از فرط عشق و علاقه ای که به او داشته اند

به پیرحاجات” یعنی پیری که حاجت های مردم را برآورده می سازد تغییر داده اند.

یاقوت حموی (متوفای ۶۲۷ ه. ق) حدود ۸۵۰ سال پیش در خصوص روا کردن حاجات و کرامات پیر پیرحاجات در آنجا که از پیرحاجات طبس سخن می گوید می نویسد :

 (مردم این سرزمین از او کرامات زیادی نقل می کنند از آن جمله این است در وقتی که شیخ به ایشان برخورد از او خواستند که آب برایشان فراهم سازد ، وی سر به سجده

گذاشت و از برای آنها از خدا آب خواست و ناگاه چشمه ای از میان کوه و سنگ جوشیدن گرفت و آب شیرین صاف و گوارا از آنجا فوران کرد. شیخ دست خود را روی آب

گذاشت و گفت آرام باش و آب به اذن الهی آرام گرفت).

پس ملاحظه می شود که نه تنها مردم عامه که نویسندگان بزرگی همچون یاقوت حْمُوی به کرامات شیخ احمد ابن اسحاق ایمان داشته اند. هم اکنون هم مردم موارد

شگفت انگیز زیادی نقل میکنند که حاکی از کرامات پیر پیرحاجات است ، از جمله این که فرزند یکی از زوار از یکی از پنجره هایی که در ارتفاع حدود ۲۰ متری از کف گنبد

قرار دارد به پایین پرتاب می شود اما با کمال تعجب بچه از جا بلند شده و خودش را می تکاند و به بازیش ادامه می دهد و آب هم از آب تکان نمی خورد.

هم اکنون هم مردم موارد شگفت انگیز زیادی نقل می کنند که حاکی از کرامات پیر پیرحاجات است.

درارتباط با کرامات و حاجت روا نمودن پیرحاجات مطالب زیادی به شکل نظم و نثر گفته شده است.

ابیات زیر قسمتی از قصیده ای است که آقای علی قربانی  گفته است:

گر طـواف خانه جانـــان نبـاشد ممکنت

رو به سوی شیخ احمد کن تو از روی وفا

حاجتت را خواه از شیخ احمد پاکیزه خوی

کاو برآرد حاجتت با لطف و احسان خدا

او بود سرچشمـــه بی انــتهای معــرفت

نایب بر حق مولا عسکری مرد خدا

تنها مدرک و سندی که نشان میدهد که بقعه پیرحاجات میتواند مدفن شیخ احمد ابن اسحاق وکیل امام حسن عسکری باشد مطلبی است که در کتاب شیخ صدوق نوشته شده است .

مردم منطقه طبس معتقدند که شیخ احمد ابن اسحاق یکی از نواب امام حسن عسکری است که در دوران امام هادی ( ع ) و امام جواد ( ع ) هم می زیسته و در خدمت این دو

امام معصوم هم بوده است پس به دستورامام حسن عسکری جهت جمع آوری وجوهات شرعبه مردم خراسان و همچنین زیارت امام رضا از سامرا عازم مشهد میشود که در

بین راه در روستای پیرحاجات بیمار شده و به لقاء الله می پیوندد، پیکر مطهرش را در همانجا ( پیرحاجات ) دفن می کنند و برایش بارگاهی ساخته و از آن پس مرقدش

زیارتگاه اهل دل و دوستداران خاندان عصمت و طهارت می شود. در اینجا سندی را که مردم منطقه طبس به استناد آن می گویند پیرحاجات بارگاه احمد ابن اسحاق قمی (ره)

است و آن هم از کتاب ارزشمند شیخ صدوق استخراج کرده اند می آوریم .

شیخ صدوق به نقل از سعد ابن عبد الله یکی از کسانی که در آخرین سفر احمد ابن اسحاق همراه او بوده است می نویسد:

 “چون به ۳ فرسنگی حلوان رسیدیم احمد ابن اسحاق تب کرد و سخت بیمار شد و چشم از جهان فرو بست

با توجه به این سند اگر این حلوان را همان حلوانی که در حدود سه فرسنگی پیرحاجات است بدانیم می توانیم معنا کنیم که احمد ابن اسحاق در هنگام برگشتن از مشهد بیمار

شد و درپیرحاجات درگذشته است .

در اینکه پیرحاجات مدفن احمد بن اسحاق (ره) است مردم منطقه بویژه خدام آن هیچ شک و شبهه ای ندارند ، حتی یکی از خدام پیرحاجات بنام کربلایی حسین

قربی که در سال ۱۳۷۷ در سن ۷۵ سالگی به رحمت ایزدی پیوست معتقد بود که بدون شک پیرحاجات مدفن احمد ابن اسحاق وکیل امام حسن عسکری(ع)

میباشد زیرا تا هفت جد او خادم همین پیر بوده اند و همین اعتقاد را داشته اند و همچنین به نقل از اجداد خود می گفت که یک دختر هندی که از مریدان این پیر

بوده است بنای این بارگاه را ساخته است.