پذیرش تبلیغات

مدیریت وبسایت در نظر دارند تا در نرم افزار پیرحاجات نسخه آندروید بخشی را بعنوان تبلیغات در نظر بگیرند.

از کارگزاران و کارفرمایان تولید برند و یا مدیران  وبسایت های خبری دعوت میگردد تا درصورت تمایل به  تبلیغ

برند و یا وبسایت خبری درخواست خود را به ایمیل مدیر وبسایت ارسال نمایند.در صورت تمایل میتوانید با

شماره های ۰۹۱۳۹۵۳۴۲۵۵  یا  ۰۹۳۷۰۴۲۳۶۳۰ از ساعت ۱۰ صبح الی  ۲۲ تماس حاصل فرمایند.